بايگاني براي تحلیل
اقتضائات بنیادین برنامه های توسعه

۲۳ شهریور ۱۳۹۵در ۹:۳۰ ق.ظ

اقتضائات بنیادین برنامه های توسعه

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش های اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که تجربه تدوین ده برنامه توسعه در پیش و پس از انقلاب اسلامی و تصویب آنها در مجالس شورا و نتایج عموما ناکافی که از ...

دلایل وصول نشدن مطالبات غیرجاری بانکها

با مطالعه مسئله ذی نفع واحد

۲۳ شهریور ۱۳۹۵در ۹:۲۶ ق.ظ

دلایل وصول نشدن مطالبات غیرجاری بانکها

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که یکی از مشکلات موجود در نظام بانکی ایران، بحث افزایش و درصد بالای مطالبات غیرجاری و عدم وصول مناسب و موثر آن است افزود: مطالبات ...

آب مجازی در ایران و جهان

۲۳ شهریور ۱۳۹۵در ۹:۲۰ ق.ظ

آب مجازی در ایران و جهان

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با بیان این مطلب که پیشرفت و توسعه بشر به همراه رشد جمعیت و افزایش تقاضا از یک طرف و محدودیت عرضه منابع طبیعی از طرف دیگر باعث شده است ...

نکاتی درباره ضرورت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها

به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

۲۳ شهریور ۱۳۹۵در ۹:۰۹ ق.ظ

نکاتی درباره ضرورت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی ابن مرکز در این گزارش با بیان این مطلب که موضوع هدفمند کردن یارانه ها، بدون شک یکی از بحث برانگیزترین و چالشی ترین موضوعات اقتصاد ایران طی دهه گذشته بوده ...

رشد صنعتی و چالش اشتغال در اقتصاد ایران

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵در ۸:۱۶ ق.ظ

رشد صنعتی و چالش اشتغال در اقتصاد ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با بیان این مطلب که به طور معمول انتظار بر این است که افزایش رشد اقتصادی بتواند از طریق افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش استخدام، ...

آسیب شناسی نظام بانکی ـ نظارت شرعی بانک مرکزی

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵در ۸:۱۴ ق.ظ

آسیب شناسی نظام بانکی ـ نظارت شرعی بانک مرکزی

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که منظور از نظارت شرعی، کلیه اقدامات نظارتی است که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می شود اضافه کرد: ...

چگونگی شناسایی تنگناهای رشد اقتصادی

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵در ۸:۱۳ ق.ظ

چگونگی شناسایی تنگناهای رشد اقتصادی

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز یکی از تنگناهای مزمن اقتصاد ایران را پایین بودن میزان رشد سرمایه گذاری و رشد تولید دانست و افزود: این روند باعث کم شدن درآمدها و همچنین گسترش بیکاری و ...

مطالعه تطبیقی صنعت خودروسازی در کشورهای مختلف جهان

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵در ۸:۱۱ ق.ظ

مطالعه تطبیقی صنعت خودروسازی در کشورهای مختلف جهان

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز هدف اصلی از چنین مطالعه ای را بررسی استراتژی و تجارب کشورهای مختلف در صنعت خودروسازی و احصای موارد قابل انطباق آنها در صنعت خودروسازی ایران دانست ...

بررسی چگونگی تأمین مالی نوآوری و سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵در ۸:۰۸ ق.ظ

بررسی چگونگی تأمین مالی نوآوری و سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز با اعلام این مطلب که سرمایه گذاران خطرپذیر، پول هوشمند در اختیار کسب و کارهای نوآور و نوپا قرار می دهند، افزود: به عبارت دیگر نه ...

بررسی جامع روابط دو جانبه ایران و چین

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵در ۷:۴۵ ق.ظ

بررسی جامع روابط دو جانبه ایران و چین

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز با بیان این مطلب که ایران و چین به عنوان دو کشور مهم و دو بازیگر اثر گذار در سطوح منطقه ای و بین المللی از سابقه ای قابل ...

Go to TOP