تاریخ انتشار:20 مارس 2016در 6:12 ق.ظ کد خبر:920 تعداد بازديد: 141619 بازدید

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

مطالعه تطبیقی صنعت خودروسازی در کشورهای مختلف جهان

image_pdfimage_print

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز هدف اصلی از چنین مطالعه ای را بررسی استراتژی و تجارب کشورهای مختلف در صنعت خودروسازی و احصای موارد قابل انطباق آنها در صنعت خودروسازی ایران دانست و افزود: بررسی صنایع خودروسازی جهان نشان دهنده رشد آرام و تمرکز بر رشد و رونق بازار خودرو در بازارهای نوظهور است، به همین دلیل استفاده بهینه از تجارب موفق دیگر کشورها به خصوص در شرایط فعلی اقتصاد کشور و به ویژه در شرایط پساتحریم فعلی می تواند به توسعه این صنعت در کشور کمک کند.

یافته های این تحقیق که برگرفته از بررسی استراتژی و رویکرد کشورهای مختلف در صنعت خودروسازی است حکایت از این دارد که استفاده از پلتفرم مشترک و توسعه آن در مقیاس جهانی، ادغام خودروسازان با هدف ارتقای قدرت رقابت پذیری، تقویت و ارتقای صنعت قطعه سازی در مقیاس جهانی با تغییر رویکرد به توسعه صنعت قطعه سازی و خودروسازی از طریق جذب و گسترش همکاری های خارجی؛ همانند تجربه هند و چین برای ترکیب برندهای داخلی و خارجی ، تجربه ترکیه در جذب خودروسازان بین المللی و توسعه صنعت قطعه سازی و اجتناب از رویکرد خودروی ملی، تجربه برزیل صرفا بر اساس جذب خودروساز و قطعه ساز خارجی بر اساس مقتضیات نیاز بازار، توسعه همکاری های خارجی و توان تکنولوژی در تولید خودرو بهره مندی ترکیه و برزیل از سرریز همکاری های خارجی و در نهایت اتصال به شبکه تولید و توزیع جهانی از مهمترین رهیافت های کشورهای موفق در زمینه صنعت خودرو بوده است.

متن کامل گزارش:

Go to TOP