تاریخ انتشار:20 مارس 2016در 6:12 ق.ظ کد خبر:920 تعداد بازديد: 141648 بازدید

افزایش قیمت مسکن

پشت پرده کاهش سود بانکی

image_pdfimage_print

دکتر شهاب اشراقی: در خبرها شنیدیم که بانکهای خصوصی تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفته اند. تحلیلهای زیادی در این باره خوانده ام. اما به نظر من تنها یک دلیل میتواند این تصمیم را توجیه کند و آن هم وضعیت خود بانکها در کشور است. بانکها به ویژه بانکهای خصوصی سرمایه هایشان را در طول سالهای متمادی در بخش مسکن سرمایه گذاری کرده اند و بازگردان وامها توسط وام گیرندگان هم به مشکل خورده است. با این وضعیت، بانکها رو به ورشکستگی می روند.

راه خروج از ورشکستی در بانکها یکی کاهش هزینه ها یعنی کاهش نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران است و دیگری افزایش درآمد که مهم ترین بخش آن را میتوان با افزایش قیمت مسکن مربوط دانست. به این ترتیب باید شاهد گرانی قیمت مسکن و به تبع آن تورم در بخشهای دیگر باشیم.

دلیل افزایش قیمت مسکن نیز توسط بسیاری از کارشناسان به روشنی بیان شده است. کاهش نرخ سود بانکی تمایل سپرده گذاران به سفته بازی و به ویژه در بخش مسکن را افزایش می دهد و این امر به افزایش قیمت مسکن منجر می گردد.

Go to TOP