بايگاني براي برنامه توسعه
اقتضائات بنیادین برنامه های توسعه

13 سپتامبر 2016در 9:30 ق.ظ

اقتضائات بنیادین برنامه های توسعه

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش های اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که تجربه تدوین ده برنامه توسعه در پیش و پس از انقلاب اسلامی و تصویب آنها در مجالس شورا و نتایج عموما ناکافی که از ...

بررسی ضرورت ها و رویکردهای پیشنهادی برای برنامه ششم توسعه

در آستانه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه

25 ژانویه 2016در 1:13 ب.ظ

بررسی ضرورت ها و رویکردهای پیشنهادی برای برنامه ششم توسعه

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفاتر مطالعات اقتصادی و بخش عمومی این مرکز در قالب گزارش مشترکی با بیان این مطلب که اقتصاد ایران در یک دهه گذشته با شوک های اقتصادی متعددی روبرو بوده و در کنار این موارد ...

Go to TOP