بايگاني براي توسعه
اقتضائات بنیادین برنامه های توسعه

13 سپتامبر 2016در 9:30 ق.ظ

اقتضائات بنیادین برنامه های توسعه

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش های اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که تجربه تدوین ده برنامه توسعه در پیش و پس از انقلاب اسلامی و تصویب آنها در مجالس شورا و نتایج عموما ناکافی که از ...

Go to TOP